Vergoedingen

Vergoeding door de verzekering

Kwaliteit en controle
Ik ben  BZC®- register therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging VIV(Vereniging Integrale Vitaliteitkunde). De RBCZ bewaakt de kwaliteit van de therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire zorg, door middel van een klacht en tuchtrecht, vastgelegd in het TCZ(Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg).

Voor jou betekent dit dat je van mij een integere, verantwoorde en veilige manier van begeleiding mag verwachten.

 

Vergoedingen
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden mijn consulten, mits je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg.

Kijk hier of jouw zorgverzekeraar er bij zit.

De ervaring leert dat veel verzekeraars die niet op de lijst staan ook vergoeden, dus informeer van te voren bij je zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Je krijgt van mij na afloop van een consult een rekening, welke je zelf bij je zorgverzekeraar in kunt dienen.