De geschiedenis van hypnose

Komende tijd wil ik je graag meer vertellen over hypnose, maar laten we eerst gewoon eens bij het begin beginnen. Hoe is hypnose in z’n huidige vorm nu eigenlijk ontstaan. Kortom:

De geschiedenis van hypnotherapie

Maar laten we bij het nu beginnen

Tijdens de wereldoorlogen werd hypnose, zoals we het nu in soortgelijke vorm kennen, vaak ingezet bij de behandeling van posttraumatische stress of als pijnstiller tijdens operaties. In 1955 werd hypnotherapie door de British Medical Association erkend als legitieme medische behandeling. Na 1960 nam hypnose helemaal een vlucht en werd hypnose ook steeds meer ingezet voor niet medische doeleinden en veel meer voor de verhoging van creativiteit en oplossen van verslavingen. Men ging er steeds meer vanuit dat niemand anders dan jij jezelf het beste begrijpt, al moet je daarvoor soms wel eerst bij dat onderbewuste komen. De Amerikaanse psychiater Milton Erickson heeft aan de acceptatie van deze gedachte een grote bijdrage geleverd. Hij was van mening  dat patiënten die moeilijk te hypnotiseren zijn, een andere denkwijze en een andere manier van leren konden ontwikkelen, zonder dat zij zich ervan bewust zijn dat ze leren. Hij communiceerde door het vertellen van verhalen en bedacht metaforen. Vanaf die tijd word hypnose gezien als mogelijke behandeling voor bepaalde psychologische problemen. Het is ondertussen bewezen dat hypnose zeer goed werkt bij de behandeling van diverse klachten.

Waar hypnose ooit begon

Door de gehele geschiedenis van de geneeskunde heen is altijd al gebruik gemaakt van hypnose, of trance zoals het vroeger ook wel werd genoemd. Er zijn documenten bekend waarin al over een vorm van hypnose/trance wordt gesproken in de oude Egyptische geneeskunst van 1552 v. Chr. Maar ook in de bijbel zijn verwijzingen naar hypnose terug te vinden zoal in Genesis 2 V2.1-2.2 en Handelingen 14 V9-10.

Van kwakzalverij tot erkenning

De bekendste oude technieken die zijn te herleiden naar de huidige vorm van hypnose, zijn de slaaptempels van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen rond 500 v. Chr. Deze tempels waren geweid  aan Isis, de godin van de vruchtbaarheid, die ook helende vermogens zou hebben. De patiënt werd in een onweerstaanbare slaap gebracht door een priesterachtige magiër. Tijdens de slaap zou Isis verschijnen, een diagnose stellen en een behandeling geven.

De meer moderne hypnotherapie begon in de 18e eeuw dankzij de arts Franz Anton Mesmer (1734-1815). Hij ontwikkelde de theorie van het dierlijk magnetisme. Hij geloofde dat ziekte het resultaat was van een verstoord evenwicht van de magnetische krachten van het lichaam. Destijds vond men het kwalkzalverij, maar tegenwoordig wordt hij wel gezien als de pionier in de psychotherapie en hypnose. Door strijkende bewegingen langs het lichaam bracht hij mensen in een soort van trance. Na een behandeling gaven mensen aan hersteld te zijn van hun kwalen.  Wat Mesmer blijkbaar niet in de gaten had, was dat zijn behandeling tot zelfhypnose aanzette. Tijdens deze zelfhypnose brachten de patiënten onbewust genezing tot stand. Helaas werden zijn handelingen en resultaten op een gegeven moment toch in twijfel getrokken waardoor de aandacht voor hypnotherapie afnam.

De aandacht nam weer toe toen de Engelse arts James Braid (1795-1860) met de term hypnose kwam. Hij gaf hier ook een wetenschappelijke onderbouwing aan en introduceerde de pendule methode; hij bracht mensen onder hypnose door ze een paar minuten naar een vast punt te laten kijken. In 1892 erkende de British Medical Association hypnose zelfs als een therapeutisch middel.

Sigmund Freud

Aan het einde van de 19e eeuw kwam ook Freud in aanraking met hypnose. Uit de manier waarop psychiatrische patiënten zich in hypnose gedroegen, leidde hij af dat we naast ons dagelijks bewustzijn nog een ander niveau van bewustzijn hebben dat ons gedrag ongemerkt beïnvloed. Alhoewel hij niet de eerste was die dit had opgewekt, was Freud wel degene die het onbewuste als belangrijke bron van psychopathologie herkende en daar zijn eigen psycho-analytische theorie weer op ontwikkelde.

En zo komen we van Freud bij  Anno Nu. En zie je dat hypnose nog steeds voor velen onbekend en daarmee onbemind is. Gelukkig heb ik al heel veel mensen de kracht van hypnose mogen laten ervaren. Tot zover een stukje geschiedenis. In een volgende blog neem ik jullie mee in betekenis van het woord hypnose en waar hypnose nu inhoudelijk voor staat.


Geef een reactie