Ben ik wel in hypnose te brengen?

Een van de meest gestelde vragen: ben ik wel in hypnose te brengen?

Als ik daar eerlijk antwoord op moet geven: het komt bij hypnose niet zo vaak voor dat het niet lukt, maar het is wel mogelijk. Gelukkig komt het bij mij in de praktijk nauwelijks voor dat een cliënt niet in hypnose gaat. Natuurlijk word je tijdens een intake zo goed mogelijk voorbereid op de behandeling zodat de slagingskans optimaal is. Wanneer jij on(der)bewust de behandeling niet aan wilt gaan, dan kan het zijn dat het inderdaad niet lukt. Het kan dan zijn dat je het moeilijk vindt om je over te geven aan de behandeling. Dat je als het ware de controle wilt blijven houden. Je komt dan tijdens de trance weer terug in het bewuste denken. Wat er gebeurt is dat je de hypnose als het ware niet toestaat, terwijl je wel écht heel graag van je probleem af wilt. Dat wil niet zeggen dat het op een later moment niet alsnog wél kan lukken. Ik kan je namelijk leren hoe je thuis met zelfhypnose kunt oefenen, zodat we op een later tijdstip alsnog een goede hypnosesessie kunnen doen.

Hypnose is heel ontspannen

Een andere mogelijkheid voor het niet in hypnose gaan, heeft te maken met ontspanning. Ik maak wel eens mee dat een cliënt lichamelijk niet of nauwelijks kan ontspannen. Dan wordt in hypnose gaan een uitdaging. Lichaam en geest zijn namelijk met elkaar verbonden. Dus als je lichamelijk ontspant, ontspant je geest ook. Hoe dieper de lichamelijke ontspanning, des te groter de geestelijke ontspanning. En die geestelijke ontspanning is een voorwaarde om in een diepe trance te gaan. Hypnose is namelijk een hele ontspannen staat van zijn. Je bent niet in slaap zoals mensen ook wel eens denken. Je bent juist heel erg gefocust.  Je bent en blijft er gewoon bij, alleen in een dusdanige ontspannen staat van zijn, dat het onderbewustzijn kan worden aangesproken en kan worden gereset daar waar nodig en mogelijk.

Mocht jij het op enig moment niet meer als prettig ervaren, dan ben je ook zo weer ‘uit’ hypnose. Dat kan je en doe je dan zelf. Er gebeurt helemaal niks wanneer jij dat niet wilt. Je kan dus nooit worden gehypnotiseerd wanneer je dat niet door zou hebben of niet zou willen. En er kan je ook nooit iets worden ‘opgelegd of aangepraat’ wat jij niet wilt.

Eigenlijk zijn we allemaal elke dag wel een of meerdere momenten in hypnose

Wanneer we op Wikipedia kijken naar de betekenis van hypnose dan lezen we dit:

Hypnose is een kunstmatig opgewekte trance, gekenmerkt door verhoogde vatbaarheid voor suggestie. Het is een kunstmatig gecreëerde staat van bewustzijn waarin men ontspannen is en geconcentreerd op een bepaald onderwerp. Geregistreerde patronen van hersengolven tonen aan dat iemand in hypnose zich in een toestand tussen waken en slapen bevindt.

Hypnose heeft dus alles met focus te maken. Wanneer je heel geconcentreerd aan het werk bent of helemaal opgaat in een boek of film en de buitenwereld compleet aan je voorbij gaat, je bent compleet gefocust met datgene wat je op dat moment aan het doen bent, dan ben je ook al in hypnotische trance. Misschien helpt dat beeld al om beter te begrijpen wat ‘in hypnose zijn’ betekent, en hoe makkelijk dat al kan. Feitelijk ben je in je leven al talloze keren in een hypnotische trance geweest. 😉

Dus in antwoord op de vraag, ben ik wel in hypnose te brengen en de vraag kan ik het zelf ook? Ja, in principe kan iedereen in hypnose worden gebracht het is alleen aan jezelf of jij het ook daadwerkelijk wilt laten gebeuren.


Geef een reactie